ma, 16/10/2017 - 15:56
Christian Pické
zonneboiler epb-berekening

De Vlaamse regering heeft het voorstel van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein goedgekeurd om de berekening van de EPB (energieprestaties en binnenklimaat) van gebouwen te optimaliseren. Zonneboilers krijgen dus waar ze recht op hebben en zullen meer meetellen voor een gunstiger E-niveau.

Iedereen die een nieuw huis bouwt of een grondige energieke renovatie plant, moet voldoen aan een aantal voorwaarden met betrekking tot 'het energieprestatie- en binnenklimaat' van het gebouw, afgekort EPB. Deze EPB wordt berekend op basis van de thermische isolatie, de ventilatie en de energieprestaties van het huis. De energieprestatie is de som van de netto energiebehoefte van een gebouw en de hoeveelheid hernieuwbare energie en wordt uitgedrukt in het E-niveau.

Zonneboilers zijn in maart 2017 vergeten EPB te wijzigen

Het minimumaandeel van hernieuwbare energie werd aangescherpt toen de EPB-berekening werd aangepast op 1 maart 2017 en werd vastgesteld op 15 kWh hernieuwbare energie per m² bruikbare vloeroppervlakte. Er werd vergeten rekening te houden met de specifieke kenmerken van zonneboilers, die geen elektriciteit produceren, maar warm water. Tot die tijd was er een aparte berekeningsmethode voor zonneboilers waarbij per m² vloeroppervlak van het huis een minimum van 0,02 m² zonnecollectoroppervlakte (dwz 2%) moest worden voorzien.

Deze vergetelheid had tot gevolg dat het in de praktijk onmogelijk werd om aan de nieuwe eisen te voldoen met een zonneboiler, die door velen wordt gezien als een van de meest interessante toepassingen van hernieuwbare energie.

Volgens de nieuwe EPB-berekening moest een zonnecollector van meer dan 20 m² worden geplaatst op een gemiddeld huis (voorheen 4,2 m²) en een ketel van 2000 liter (voorheen 300 liter). Totaal onrealistische en onbetaalbare vereisten. De verkoop van zonneboilers is daarom de afgelopen maanden ingestort.

Minister Tommelein erkent dat de EPB-berekeningsmethode niet correct was

Belsolar, de branchevereniging van fabrikanten en distributeurs van zonneboilers, bekritiseerde onmiddellijk de onjuistheid van de nieuwe berekening van de EPB-score bij het Vlaams Energie Agentschap (VEA) en bij de bevoegde minister Bart Tommelein, die nu de regelgeving zodanig aanpast dat zonneboilers weer belangrijker worden. bij het berekenen van het E-niveau.

"Zonneboilers waren tot nu toe onterecht minder aantrekkelijk omdat ze onvoldoende berekend waren in de EPB-scores." Dat doen we recht ", zei Vlaams minister van Energie Bart Tommelein. "Elke vorm van duurzame energie moet meetellen voor een lager E-peil, daarom passen we de berekeningsmethode aan, zodat ook de hernieuwbare energie van zonneboilers en warmtepompen correct wordt gewaardeerd", aldus de minister.

De nieuwe EPB-berekeningsmethode begint op 1 januari 2018

De EPB-software wordt binnenkort bijgewerkt. Voor zonneboilers moet het oppervlak van de zonnecollector ten minste 2,5% van de bruikbare vloeroppervlakte bedragen, ongeacht de output van de zonneboiler. Voor andere hernieuwbare energiebronnen moet ofwel 15 kWh m² geproduceerd worden, of net zoveel (bruto) energie als het gebouw nodig heeft voor ruimteverwarming.

Voorlopige stap naar een globale herziening van de EPB-voorschriften

De EPB-voorschriften zijn van kracht sinds 1 januari 2006. De huidige correcties op de berekeningsmethode zijn slechts een tussenstap. In de tussentijd blijft minister Tommelein werken aan een wereldwijde herziening van de EPB-voorschriften.

De sector van de zonneboilers zegt dank aan minister Tommelein

Branchevereniging Belsolar is voorstander van minister Bart Tommelein, omdat hij rekening heeft gehouden met hun gerechtvaardigde, constructieve kritiek en de onjuiste EPB-berekeningsmethode in een vrij korte tijd heeft aangepast. Nu kan de zonneboiler, als de meest hernieuwbare van alle technologieën, de plaats innemen die hij verdient, op het dak van zoveel mogelijk gebouwen.